29.6.14

Trabajos destacados Pre ExamenCorrección Pre Examen

Ebner-Rojas (Grupo 2)Paula Misle (Grupo 3)

Daher-Fernandez-Elorrieta (Grupo 9)Iván Santibañez (Grupo 10)

Piecha-Veliz-Guzmán (Grupo 15)Francisco Benavides (Grupo 20)Cordero-Montero (Grupo 24)